FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBP/NZD pullback về vùng swing high cũ h là support zone , đồng thời là vùng ema 20 trong xu hướng tăng trên d1. và tạo 1 cây pinbar ; buy stop GBP/NZD với tỷ lệ R;R tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.