OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Tôi thấy được một lực mua khá lớn tại khu vực này
Liệu có phải họ đang gom hàng cho việc tăng điểm mạnh
Đừng quên đặt lên dừng lỗ nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.