FSFI

GBPNZD- Cơ Hội Mua Ngay Bây Giờ Theo Xu Hướng Tăng Ngắn Hạn

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD- đang có 1 xu hướng tăng ngắn hạn mạnh mẽ.
Tôi tìm kiếm cơ hội mua tại H1.
Vị trí hợp lưu các tín hiệu:
1. Fibs hồi quy 61.8
2. Tôi sử dụng mô hình AB=CD màu xanh. Với điểm D hoàn thiện mô hình trùng với Fibs 61,8 hồi quy.
3. Macd histogram chuyển màu nhạt, cho thấy đà giảm đã yếu đi. Bên mua đã tham gia.
4. Mô hình nến Morning Star.
Entry: 1.95950.
Stoploss: 1.93239.
Target: 1.95995.
---
- Lý do tôi chọn Target ở đó vì nó hợp lưu nhiều yếu tố.
1. Mô hình AB=CD màu vàng. Với điểm D hoàn thiện mô hình trùng với vùng kháng cự có con số chẵn tâm lý: 1.96000.
2. Fibs mở rộng: 1.414
3. Fibs đảo ngược: 1.618.

---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
- Giới thiệu kênh youtube của tôi: www.youtube.com/chan...C_6cYt9BUvulQ2Ido30A
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.