BlackJack83

xu hướng cặp GBP/NZD

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
xu hướng cặp GBP/NZD có thể sell xuống vùng hỗ trợ bên dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.