rim5067

GBPNZD buy setup, target 1.8709

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD phá vỡ giằng co ở daily chart , 4H đã tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ