DvDfx27

LỆNH ĐÃ VÀO CHO GBPNZD.

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Bình luận: giá đã gần TP.
Bình luận: CHỐT LÃI.