AnhH

GBPNZD- Canh bán ngắn hạn để chờ mua.

FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD hiện đang gặp cản vùng 1.90000 và cho mô hình giảm.
1. Có thể sell về vùng 1.87000 ( chờ tín hiệu sell D1 H4) để buy và giữ dài hạn.
2. Chờ phá cản 1.90000---> buy.
Good luck!

Bình luận