AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH GBPNZD 1D 01-03-2019 GIẢM GIÁ THEO SÓNG ELLIOTT

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang trong Mô hình Sóng hiệu chỉnh ABCDE (khung D) + Sóng 2 (khung W)
Trên Khung 4H đã có dấu hiệu tạo đỉnh vì vậy đã kết thúc sóng Tăng C và bắt đầu cho sóng Giảm D trong sóng hiệu chỉnh ABCDE
Chiến lược Sell với khối lượng phù hợp với tài khoản.
==> RR chúng ta là gần 1:4 với SL là 120pips và TP 420pips. Đối vói cặp GBPNZD , với lệnh 1 LOT tương ứng chạy 1pips thì thu về được 68$. Ví dụ theo lệnh này thì với 0.1 Lot thì SL là -82.6$ và TP là +285.6$

Bình luận: Đạt TP 420 pips. Chờ tín hiệu đảo chiều để bắt sóng E tăng