AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH GBPNZD 1D 01-03-2019 GIẢM GIÁ THEO SÓNG ELLIOTT

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang trong Mô hình Sóng hiệu chỉnh ABCDE (khung D) + Sóng 2 (khung W)
Trên Khung 4H đã có dấu hiệu tạo đỉnh vì vậy đã kết thúc sóng Tăng C và bắt đầu cho sóng Giảm D trong sóng hiệu chỉnh ABCDE
Chiến lược Sell với khối lượng phù hợp với tài khoản.
==> RR chúng ta là gần 1:4 với SL là 120pips và TP 420pips. Đối vói cặp GBPNZD , với lệnh 1 LOT tương ứng chạy 1pips thì thu về được 68$. Ví dụ theo lệnh này thì với 0.1 Lot thì SL là -82.6$ và TP là +285.6$

Bình luận:
Đạt TP 420 pips. Chờ tín hiệu đảo chiều để bắt sóng E tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.