DyanLe

Phân tích BGP/NZD ngày 25/10/2021 Trong Ngắn Hạn Và Dài Hạn

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Ngày 22/10 Vừa qua liên tiếp các tin sấu cho Đồng tiền chung châu âu GBP
Powell phát biểu rằng lạm phát việc làm là căng thẳng vàng đang theo dõi về việc thắt chặt vào giữa năm 2022
Giá USD tăng GBP suy yếu dần tại Châu Âu
- Nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật ta thấy Giá đã phá vỡ Trendline Khung D1 tại 1.96200
-Hiện tại giá đang nằm dưới ema 89 vàng 2 dây ema 34 và 89 đang cắt nhau
Theo sóng eliot đã hình thành xong sóng 1 và 2 ở Khung D

Vậy chúng ta có thể trở về khung h1 hiện tại giá đã phá vỡ hỗ trợ 1.93200 và hình thành xong song 3 ở khung h1 , tiếp theo chúng ta có thể đợi giá hồi quay trở lại vùng giá 1.93500 -> 1.94500 nếu xuất hiện dấu hiệu có thể bán xuống đúng như kịch bản đã đề ra

" Đây chỉ là nhận định cá nhân , không phải lời khuyên đầu tư . Các bạn hãy học cách bảo vệ lấy tài khoản của mình ( Trader What See - Not What You Think )

Mình Là : Tuấn Anh
**************** Mình sẽ cố gằng ra nhiều bài chất lượng hơn mong mọi người cho ý kiến đóng góp ****************
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.