BlackJack83

xu hướng cặp GBP/NZD trong ngày cuối tuần

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Như mình phân tích ngày hôm qua thì nến D1 ngày hôm qua đã tạo đỉnh khá đẹp , hiện tại giá đang hồi về. lúc sáng mình có cho lệnh sell và nếu ai theo thì đã có lợi nhuận. nhưng cả nhà nhớ là xu hướng chính vẫn là tăng. đây chỉ là đợt giảm điều chỉnh nên cả nhà có thể chờ buy ở vùng đệm bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.