Leadership

GBPNZD - LONG ngay bây giờ

Giá lên
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Đồng bảng Anh đang có những chuyển biến tích cực, trong khi ấy NZD gần như vẫn đang gặp phải trục trặc và vẫn chưa thật sự là chính nó. Hãy chớp lấy thời cơ ấy ngay bây giờ bằng cách LONG GBPNZD