Leadership

GBPNZD - LONG ngay bây giờ

Giá lên
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Đồng bảng Anh đang có những chuyển biến tích cực, trong khi ấy NZD gần như vẫn đang gặp phải trục trặc và vẫn chưa thật sự là chính nó. Hãy chớp lấy thời cơ ấy ngay bây giờ bằng cách LONG GBPNZD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.