URIFX

GBPNZD => Vào lệnh lần 2

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Một lần nữa mình follow theo cặp này. Lần trước chốt lệnh đúng lúc, giờ xem risk free.
Bình luận: Giam manh.
Bình luận: Có thể pullback