URIFX

GBPNZD => Vào lệnh lần 2

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Một lần nữa mình follow theo cặp này. Lần trước chốt lệnh đúng lúc, giờ xem risk free.
Bình luận:
Giam manh.
Bình luận:
Có thể pullback
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.