URIFX

@GBPNZD => Bán vai phải chăng?

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Canh từ tháng 1. Đến giờ chú mới tới. Sell tí nhé.
Bình luận: Chot BE.
Bình luận: +237 pips