Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp GBPNZD

Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Vẫn tiếp tục chờ canh sell sau khi giá đâm thủng hỗ trợ màu xanh.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.