FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Chỉ là bắn tín hiệu không giải thích xem sao :D
GBP NZD sell tại 1.8592

SL----1.8754

Tp1----1.8457
Tp2------- để mở