OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Buy limit luôn GBPNZD tại CP Demand zone của Daily
Hoặc có thể dùng confirmation entry khi giá đến Deman zone của Daily đó