FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GN đã đi vào giai đoạn cuối sóng, chuẩn bị đảo chiều. Nên tuyệt đối không buy, chỉ chờ vào vùng sell thì mới tìm điểm vào
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.