thuantrinh

DỰ BÁO XU HƯỚNG CẶP Gbpnzd 1D

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Gbpnzd buy now 1.81500
sl 1.81000
tp 1.8662

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.