OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang tạo xu hướng giảm khá rõ ràng trên chart H4.
Canh bán khi giá quay về vùng kháng cự bên trên. Mục tiêu 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.