FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD tuần vừa rồi thể hiện 1 falsebreak khá đẹp. Sell limit để có tỷ lệ R:R tốt hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.