FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mô hình sắp hoàn thành, chờ canh sell khi mẫu đã hoàn thành