willfx_vn

Tín hiệu bán cho cặp GBPNZD

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Daily: Giá xuống
M15: Breakout & xuất hiện nến GIẢM