Leadership

GBPNZD - Đã đến lúc SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đã tích lũy quá lâu và luôn nằm trong vùng giá cao. Tuy nhiên, việc xuất hiện 1 nến đỏ tương đối dài vào ngày hôm nay sẽ là bước đệm để mang tới việc phá vỡ xu hướng tích lũy của nó.

SHORT GBPNZD
Target 1.9350
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.