Leadership

GBPNZD - Đã đến lúc SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đã tích lũy quá lâu và luôn nằm trong vùng giá cao. Tuy nhiên, việc xuất hiện 1 nến đỏ tương đối dài vào ngày hôm nay sẽ là bước đệm để mang tới việc phá vỡ xu hướng tích lũy của nó.

SHORT GBPNZD
Target 1.9350