michaelhuyfx

Short GBPNZD daily

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand

cặp GN H4 d1 đều đang cho tín hiệu giảm d1 đang dần hình thành mô hình giảm giá trên kênh d1, tuy nhiên giá cần phá vỡ vùng hỗ trợ 0.84000 để đạt đc xu hương giảm mạnh sắp tới.
Quan điểm cá nhân tuần nay GBPNZD sẽ giảm mạnh.
Sell GBPNZD 1.85350-1.85450 tp 1.84000 break 1.83900 tp 1.82100 sl 1.86800
Goodluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.