OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD giá đã về đến vùng kháng cự ngày và tạo 1 rejection bar báo hiệu khả năng test lại đỉnh cũ. Plan là đợi giá hồi về giữa bar ngày và buy lên để có 1 R/R tốt