Cowboyyy

GBPNZD - Update thêm kèo

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Kèo đã trong kèo.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ: Rất đau lòng là spread đã khiến ta cắt lỗ
Có thể chọn Entry lúc đầu đã sai
Bình luận: Nỗi đau của sự kỷ luật hay
Nỗi đau của sự hối hận