FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Hành động giá đang cho thấy sự đi xuống của giá, dự kiến trong thời gian tới giá sẽ tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ kế tiếp trên biểu đồ ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.