maivanhai

GBPNZD sell

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Hành động giá đang cho thấy sự đi xuống của giá, dự kiến trong thời gian tới giá sẽ tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ kế tiếp trên biểu đồ ngày