ThanhThaoMC

GBPNZD: tìm kiếm sự điều chỉnh

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD vẫn đang giảm giá trên biểu đồ hàng ngày.
Nhưng nó sẽ thay đổi trên biểu đồ 4h.
Nó sẽ quay lại vị trí thấp hơn sau đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.