ThanhThaoMC

GBPNZD: tìm kiếm sự điều chỉnh

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD vẫn đang giảm giá trên biểu đồ hàng ngày.
Nhưng nó sẽ thay đổi trên biểu đồ 4h.
Nó sẽ quay lại vị trí thấp hơn sau đó.