Orcinus_Trading

THAM KHẢO: GBPNZD

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Giá break khỏi trend tăng và EMA89, EMA34 và EMA200, lực giảm mạnh. Giá hiện đang hồi về hệ thống EMA nhưng chưa có tín hiệu Break, tiếp tục giữ lệnh hoặc ăn ngắn lướt sóng để tối ưu lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.