MrDyu

GBP/NZD

Giá xuống
MrDyu Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Xu hướng giảm
Bình luận:
Có thể dịch Stop loss