URIFX

GBPNZD #Bán

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Canh con này lâu rồi mà không trigger được lệnh. Bán wave nhỏ vậy.
Bình luận:
Đảo chiều ngoạn mục.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.