URIFX

@GBPNZD #Wavec/5 => Sell wave cuối

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
#GBPNZD cón room đi xuống khi giá đi ngang dạng flat. Kiểu này có thể thấy còn 1 wave đi tiếp nữa. chờ xem nhe.

========= Kế hoạch ========
tw = Wave C / 5 ( flat correction )
sl = 1.9435
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Bình luận: Tiếp tục chinh phục đáy
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Structure không đổi, chuyển sang mua
Bình luận: