Adrenaline

GBPNZD - CUP AND HANDLE

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
19 lượt xem
0
- Giá tạo thành mô hình tích lũy Cốc và tay cầm trong hơn 150 ngày qua
- Giá nằm trên đám mây
- Chikou Span cao hơn đường giá
- Tenkan sen nằm trên Kijun Sen
- Mua khi giá Break đường kháng cự