Adrenaline

GBPNZD - CUP AND HANDLE

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- Giá tạo thành mô hình tích lũy Cốc và tay cầm trong hơn 150 ngày qua
- Giá nằm trên đám mây
- Chikou Span cao hơn đường giá
- Tenkan sen nằm trên Kijun Sen
- Mua khi giá Break đường kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.