tradafx

Đợi giá thoái lui và xác nhận xu hướng tăng quay trở lại GBPNZD

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng.
Sóng hồi giảm giá ABC đã bị phá vỡ Key level.
Đợi giá thoái lui về vùng giá trị 1.97700 - 1.98000.
Chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng tăng và các thiết lập vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự cũ tại 2.00400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.