FSFI

GBPNZD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- GBPNZD- Khung H4 cho thấy giá đang đi ngang.
- GBPNZD- H1 tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán khi giá lên vùng kháng cự.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi đặt lệnh Sell Limit bàng mô hình Bat.
- Nếu bạn thích an toàn, có thể chờ mô hình nến từ chối như Pinbar, Doji, Áp Đảo... trong vùng Zone.
--
- Entry: 1.97772.
- Stoploss: 1.98104.
- Target 1 dự kiến: 1.97355. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 1.97057. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chân D có thể hoàn thiện cao hơn vị trí dự kiến. Miễn sao nằm trong vùng Zone.
- Nếu giá phá vỡ chân X. Đối với tôi mô hình Bat thất bại. Đóng lệnh có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.