BlackJack83

Cặp ngoái hội GBP/NZD

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Sell tại 2.01762, TP tại 2.00396. SL nghiêm ngặt tại 2.02457. tỉ lệ RR của lệnh là 1:2. yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt TP và SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.