BlackJack83

Cặp ngoái hội GBP/NZD

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Sell tại 2.01762, TP tại 2.00396. SL nghiêm ngặt tại 2.02457. tỉ lệ RR của lệnh là 1:2. yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt TP và SL.