DatTong

GBPUSD, Dự đoán xu hướng GU tuần tới: UP

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD , Dự đoán xu hướng GU tuần tới: UP
- Xu hướng đi lên
- Giá nằm trên hỗ trợ
--> UP
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.