dinhchien

GBPUSD - Điều chỉnh giảm sự kiện Brexit tiếp theo

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Khóa đầu tiên cho một lần bán, mức thấp nhất trong 3 tháng, để hy vọng mức đáy thử lại.
- Khóa thứ 2 là một Divergence RSI thực, một đỉnh mới trong biểu đồ nhưng RSI không vượt quá 70
- Phân kỳ MACD là chìa khóa thứ 3.
- Khóa thứ 4 là đóng cửa không vượt quá dải băng trên Bolliger Band.
Vì vậy mình dự báo GBPUSD sẽ giảm từ sóng đối xứng III xuống sóng IV.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bình luận:
tài khoản thực hiện: 836334
Exness-Real3
Thời gian:
14/03/2019 - 21/03/2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.