GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sau khi tạo đáy thấp, trên biểu đồ kỹ thuật đang có lực mua bắt đáy
Canh mua tại vùng giá 1.2870
mục tiêu hướng đến 1.2972
Chốt lỗ 1.2865
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.