FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Các yếu tố ủng hộ:
+ Xu hướng tăng M15 mới hình thành
+ Momentum tăng > momentum giảm
Anh em cân nhắc trước khi vào lệnh !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.