Marker_2019

Tuần 28/9/2020 - 2/10/2020: GBPUSD 30/9/2020

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Xét trên chart H1, xu hướng hiện tại tăng sau khi hoàn thành mô hình chữ nhật đảo chiều
Vào lệnh: Đợi giá pull back lại về fibo 618
R/R: 3.01
Bình luận: Hủy chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.