Tramcuong2020

Giá phá đáy đi xuống. hồi lại retest

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
khả năng giá sẽ tiếp tục phá xuống vùng cản của pe mua. đặt sellimit để tối ưu RR

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.