FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
W1: giảm
D1: giảm
H4: giảm
Plan Tuần: giá về lại 1.286 - 1.2666 chờ phản ứng đảo chiều thì BUY lên hoặc phá thì về vùng 1.25x - 1.225x
Plan 14/3:
+ KB1: nếu giá lên vùng SZ H1 trước thì SELL 1.307x, SL 1.31, TP về DZ H4 1.3
+ KB2: giá xuống DZ H4 trước thì canh nếu có đảo chiều thì BUY lên lại SZ H1 hoặc xa hơn là SZ H4 (1) giá 1.316
+ KB3: Nếu giá đi lên SZ H1 trước và phá qua thì canh sell tại SZ H4 (1) Entry: 1.316, SL: 1.32, TP1: 1.312
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.