DatTong

GBPUSD, Giá đi lên !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
My view GBPUSD
D1:
- Xu hướng đi xuống
- Yếu dần
- Test mức hỗ trợ ngày, cho nến đảo chiều đi lên.
--> MUA
H4:
- Test hỗ trợ, đi lên mạnh
- Hiện tại, giá đang test mức kháng cự nhỏ
--> Chờ giá hồi lại--> MUA
Giao dịch đang hoạt động:
Buy 1.3100
Bình luận:
Profit >80pip, move stoploss to entry !
Bình luận:
Profit ~ 100pip. Giá đang test kháng cự !
Bình luận:
Profit 100pip, Take profit 1/2.
Move stoploss 1.3150
Bình luận:
Bình luận:
GU đã breakout ! :D
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch đang hoạt động:
Buy GU 1.3225, SL 30pip
Bình luận:
Move stoploss to entry!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
take profit 60pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.