Mr_Fly

GBPUSD Diamond Bottom | Bản Lĩnh Trader

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD xác nhận 1 mô hình tăng giá Diamond Bottom trên H4
#Buy tại vị trí hiện tại SL dưới đường hỗ trợ. TP bằng đỉnh cao nhất sau khi thoát khỏi mô hình.
GoodLuck.
__________________
Ý tưởng mang tính chất tham khảo không được coi là lời khuyên đầu tư.

Bình luận