GOLDTonyFX

Phân tích GU 15/11 - Tiếp tục tăng, canh buy lên

Giá lên
GOLDTonyFX Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- GBPUSD vẫn bị áp lực quanh mức 1,1745, cố gắng giữ hy vọng cho phe gấu mặc dù đã kéo dài đợt giảm giá của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong 11 tuần, khi cặp Cáp nằm trong mô hình biểu đồ tăng giá tam giác giảm dần ngắn hạn vào đầu ngày thứ Ba ở châu Á.
- Điều đó nói rằng, một sự phá vỡ rõ ràng của 50-HMA, khoảng 1,1760 vào thời điểm báo chí, hướng GBPUSD tới đường hỗ trợ của tam giác ngay lập tức, gần với 1,1710.
- Tuy nhiên, xu hướng giảm của cặp GBPUSD trong quá khứ là 1,1710 phụ thuộc vào vùng hỗ trợ theo chiều ngang đã tồn tại ba tuần gần 1,1650-45.
- Cần lưu ý rằng điểm yếu của GBPUSD trong quá khứ 1,1645 có thể không ngần ngại thách thức hợp lưu hỗ trợ 1,1490-85, bao gồm 200-HMA và đường xu hướng tăng dần trong một tuần.
- Ngoài ra, mức bù trừ tăng là 1,1790 có thể xác nhận sự hình thành biểu đồ tăng giá và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người mua GBPUSD thách thức mức cao hàng tháng xung quanh 1,1855.
- Trong trường hợp GBPUSD vẫn vững chắc hơn qua mức 1.1855, mức tăng cao cuối tháng 8 gần 1.1900 có thể tạm dừng trong thời gian chạy lên tới mức cao nhất của tháng 8 gần 1.2295.
- Nhìn chung, GBPUSD vẫn nằm trong tầm ngắm của người mua nhưng không thể loại trừ khả năng giảm giá ngắn hạn về mức 1,1645.

BUY GBPUSD 1.175, SL 1.17, TP 1.18 - 1.185 - 1.19
Bình luận:
GU +20pips
Bình luận:
GU +45pips
Bình luận:
GU +70pips

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.