UnknownUnicorn23499361

GBPUSD đang hoàn thành sóng thứ tư trong khung 60 phút

Đào tạo
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD is running wave (iv) in 60 minutes time frame.
We will wait to see price action in Asia Session.
Don't forget NY session just re-open from Tuesday.

Notice:
This is my idea and plan.
You also need yours and manage risk strictly.
Trafe safe!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.