FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gía giảm trong ngắn hạn, mục tiêu giá tại 1.26900
Kỳ vọng VDV ngược khung D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.