URIFX

22/101: GBPUSD có quay đầu?

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
D1: Vẫn còn room cho retractment.
H1: Chạm channel high.

Chờ xem PA react thế nào nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.