SonPriceAction

GU canh long h4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đã xuất hiện momentum long mạnh trên tuần. Mục tiêu tuầ này là canh long retrace h4 tại các đường EMA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.